Cả gia đình hóng như vợ đi đẻ, hóa ra sự thật thế này

Quang linh vừa hay rời khỏi trang trại thì nghe tin bò đẻ. Thế là anh lại quay lại trang trại để quay video khoảnh khắc bò đẻ sẽ như thế nào.

Vừa hay xuống xe anh chạy xồng xộc vào chuồng bò. Vừa đi vừa gọi máy quay chạy theo.

Vừa vào đến nơi quang linh hú lên hay nhỉ hay nhỉ vào vào vào đây ý là máy quay vào đây.

Quang linh còn gọi bảo là mang máy quay to vào đây ở đằng sau xe Ý.

Một lúc sau thì mọi người gọi nhau ra ngoài đợi đi không bò ngại không dám đẻ tiếp.

Vừa đi ra đến ngoài Quảng Linh lấy ví dụ vì sao phòng khám phải sinh ra phòng chờ đẻ là vì như thế.

Rồi bảo anh em thôi ra ngoài đó.

Một lúc sau linh bảo thôi để bác sĩ linh đi vào trực xem. Thế là anh đi vào để coi máy quay cũng như bò đẻ thế nào rồi.

Thế là mọi người cùng trêu nhau đứng đợi ở phòng chờ bao giờ bò rú lên thì chạy vào.

Để ghi lại được khoảnh khắc bò đẹp Quang linh đã đặt máy quay vào cạnh chuồng bò cho khoảng sáu tiếng.

Quảng Linh bất ngờ không nghĩ bò đẻ lâu thế vì bình thường thì dê đẻ nhanh lắm, tưởng đâu bò cũng vậy.

Bài viết được đề xuất