Học phí đại học mở Hà Nội update 2023-2024 cho 15+ngành học

Học phí đại học mở Hà Nội

Ngành học Hình thức đào tạo Năm học 2023-2024
Trình độ tiến sĩ
Ngôn ngữ Anh Chính quy 47.000.000
Trình độ thạc sĩ
Kỹ thuật viễn thông, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học Chính quy 27.525.000
Ngôn ngữ Anh Chính quy 28.200.000
Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế Chính quy 26.625.000
Trình độ đại học
Kế toán; Quản trị kinh doanh; Thương mại điện tử; Tài chính – Ngân hàng; Luật; Luật Kinh tế; Luật Quốc tế Chính quy 17.750.000
Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành; Quản trị khách sạn; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung quốc Chính quy 18.800.000
Công nghệ Thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, Công nghệ Sinh học; Công nghệ thực phẩm Chính quy 18.350.000
Thiết kế nội thất; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang; Kiến trúc Chính quy 17.700.000

Học phí đại học mở bao nhiêu 1 tín chỉ

Học phí dành cho các sinh viên học liên thông hoặc văn bằng 2 được tính là 408.000 đồng/ tín chỉ.

Tham khảo học phí với riêng từng ngành học

 • Học phí 15.045.000 vnđ/ năm đối với các ngành
  • Luật Quốc tế
  • Luật kinh tế
  • Tài chính – Ngân hàng
  • Thương mại điện tử
  • Quản trị kinh doanh
 • Học phí 15.785.000 vnđ/năm đối với ngành:
  • Kiến trúc
  • QT dịch vụ Du lịch và Lữ hành
  • Công nghệ thực phẩm
  • Công nghệ sinh học
  • CNKT điều khiển và tự động hóa
  • CNKT Điện tử viễn thông
  • Công nghệ thông tin
  • Ngôn ngữ Trung Quốc
  • Ngôn ngữ Anh
  • Thiết kế đồ họa
  • Thiết kế thời trang
  • Thiết kế nội thất

Chính sách hỗ trợ học phí của đại học Mở

Đối tượng sinh viên Chi tiết về chính sách miễn giảm học phí
Chính sách miễn học phí Chính sách áp dụng cho sinh viên khuyết tật, sinh viên có gia đình có công với cách mạng, sinh viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, sinh viên bị cha mẹ bỏ rơi, cha mẹ bị thương tật hoặc đang chấp hành án phạt…
Chính sách giảm 70% học phí Dành riêng cho sinh viên là người người dân tộc thiểu số (không phải thiểu số rất ít người) thuộc bản, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã gần vùng biển ven hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
Chính sách giảm 50% học phí Hỗ trợ sinh viên là con của cán bộ, viên chức nhà nước, công nhân có cha hoặc mẹ không may bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được nhà nước trợ cấp.

Bài viết được đề xuất