Học phí đại học quốc gia Hà Nội 20 ngành học MỚI NHẤT 2024

Tiền học phí đại học quốc gia hà nội

Học phí đại học quốc gia hà nội

Học phí tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG-HN) có thể khác nhau tùy vào ngành học và cấp độ đào tạo. Dưới đây là một tham khảo về mức học phí trung bình tại ĐHQG-HN (thông tin có thể thay đổi theo thời gian và năm học):

 • Ngành Khoa học xã hội và Nhân văn: Mức học phí thông thường từ khoảng 10 triệu đến 25 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Kỹ thuật và Công nghệ: Mức học phí thông thường từ khoảng 15 triệu đến 30 triệu đồng mỗi năm.
Học phí đại học quốc gia hà nội
Học phí đại học quốc gia hà nội
 • Ngành Y học và Công nghệ sinh học: Mức học phí thông thường từ khoảng 20 triệu đến 40 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Kinh tế và Quản lý: Mức học phí thông thường từ khoảng 10 triệu đến 25 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Luật: Mức học phí thông thường từ khoảng 10 triệu đến 30 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Khoa học Tự nhiên: Mức học phí thông thường từ khoảng 15 triệu đến 30 triệu đồng mỗi năm.
Đại học quốc gia hà nội học phí
Đại học quốc gia hà nội học phí
 • Ngành Khoa học Xã hội: Mức học phí thông thường từ khoảng 10 triệu đến 25 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Khoa học Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng: Mức học phí thông thường từ khoảng 15 triệu đến 30 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Khoa học và Công nghệ Môi trường: Mức học phí thông thường từ khoảng 15 triệu đến 30 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Địa lý và Quản lý đất đai: Mức học phí thông thường từ khoảng 10 triệu đến 25 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Y học: Mức học phí thông thường từ khoảng 30 triệu đến 60 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Dược học: Mức học phí thông thường từ khoảng 20 triệu đến 40 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Kỹ thuật Công trình: Mức học phí thông thường từ khoảng 15 triệu đến 30 triệu đồng mỗi năm.
Học phí khoa luật đại học quốc gia hà nội
Học phí khoa luật đại học quốc gia hà nội
 • Ngành Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông: Mức học phí thông thường từ khoảng 15 triệu đến 30 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính: Mức học phí thông thường từ khoảng 15 triệu đến 30 triệu đồng mỗi năm.
 • Ngành Khoa học Vật liệu: Mức học phí thông thường từ khoảng 15 triệu đến 30 triệu đồng mỗi năm.

Lưu ý rằng đây chỉ là mức học phí tham khảo và có thể thay đổi tùy theo năm học và ngành học cụ thể. Để biết chính xác về mức học phí của từng ngành tại ĐHQG-HN, bạn nên liên hệ trực tiếp với trường hoặc tham khảo thông tin trên trang web chính thức của trường.

Các chương trình đào tạo chuẩn của ĐHQG có mức: 1,5 triệu đồng/tháng (15 triệu đồng/năm), tương đương 400.000đ/tín chỉ. Đây là mức cơ bản cũng là thấp nhất của các chương trình học trong trường.

Xem thêm:

Học phí trường đại học quốc gia hà nội
Học phí trường đại học quốc gia hà nội

Học phí ĐHQG bao nhiêu tiền 1 tín?

Vì mức học phí của năm mới nhất vẫn chưa được công bố nên bạn có thể tham khảo mức học phí của năm 2022-2023. Cụ thể như sau:

STT Đơn vị tính Định mức học phí (đồng)
1 1 tháng 1.170.000
2 1 năm học (10 tháng) 11.700.000
3 1 tín chỉ 315.000

Mức học phí được áp dụng cho các đối tượng như:

 • Sinh viên học mới
 • Học lại
 • Học cải thiện điểm

Ngoài ra mức học phí dành cho các sinh viên quốc tịch nước ngoài cũng khác. Mức đóng tăng lên 2.925.000 đồng/tháng áp dụng cho mọi sinh viên nước ngoài trừ sinh viên Lào và Campuchia

Học phí của đại học quốc gia hà nội
Học phí của đại học quốc gia hà nội

Chương trình cấp học bổng cho sinh viên cuối kỳ của ĐHQGHN

Điều kiện sinh viên được cấp học bổng

Học phí của trường đại học quốc gia hà nội
Học phí của trường đại học quốc gia hà nội
 • Kết quả học tập và rèn luyện đạt loại Khá trở lên (đối với Chương trình đào tạo chuẩn), loại Giỏi và Tốt trở lên (đối với Chương trình đào tạo Chất lượng cao)
 • Không có học phần nào bị điểm dưới B trong toàn khoá

Mức học bổng dành cho mỗi sinh viên (5 tháng)

Chương trình đào tạo Xuất sắc Giỏi Khá
Chuẩn 1,310,000 1,240,000 1,170,000
Chất lượng cao 1,700,000 1,610,000
Chất lượng cao theo TT 23/2014/TT-BGDĐT 3,700,000 3,500,000

 

Bài viết được đề xuất