Cãi thì cháu không thắng nổi chú, nhưng mà chống đẩy thì chú thua chắc cháu

Trong 1 tập livestream gần đây, 2 chú cháu thi kèo chống đẩy. Và kết quả khiến cư dân mạng cười không ngậm được mồm.

Lôi con không ai dậy nhưng rất thông minh. Bình thường hay đến nhà các chú ăn cơm, thấy các chú chống đẩy là cũng học theo. Dần dần thì thích luôn trò này.

Hai chú cháu sét kèo chống đẩy với nhau  luôn. Chú Hoàng thì ở ngoài cổ vũ Lôi con và đếm cho 2 chú cháu.

Chú Linh vừa thích thú vừa buồn cười ông cháu chống đẩy giỏi. Kết quả là sau khi chú Linh sập thì Lôi con vẫn tiếp tục chống đẩy.

Khiến cả cả 2 chú cười ngả cười nghiêng luôn.

Chú Hoàng ở ngoài mới trê cãi thì không thắng được chú, nhưng mà chống đẩy thì chú Linh thua chắc.

Chú Hoàng cho tay xuống dưới bụng Lôi và không hề thấy bụng chạm đất.

Chú Linh sau khi thua thì cãi với cháu, Lôi chống đẩy sai rồi. Tay người ta phải gấp lại, nhưng tay Lôi thì vẫn thẳng, mông lại cao. Lôi chống đẩy nhưng chỉ chổng mông lên và xuống. Thế thì sao chả thắng được.

Rồi chú Hoàng làm mẫu bảo Lôi nhìn chú làm mẫu này.

Dù sao thì 2 chú cũng có quả cười vỡ bụng với màn thể hiện chống đẩy của Lôi. Lôi con bảo chú Linh thua rồi nhé.

Ông chú LInh thua nhưng tỏ ra rất tự hào vì con Lôi. Ông cười không ngậm được miệng và liên tục nói. Lôi giỏi nhỉ, giỏi đấy. Lôi gì cũng giỏi, chỉ mỗi học là ngu.

Bài viết được đề xuất